O nama

HETA LEASING

Heta Leasing d.o.o. Beograd posluje na srpskom tržištu od 2002.godine. Heta Leasing d.o.o. posluje u skladu sa odredbama Zakona o finansijskom lizingu („Sl. Glasnik“ RS br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 - dr. zakoni) i pod nadzorom Narodne banke Srbije.

Sedište društva: Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115v

 

Organi upravljanja:

Izvršni odbor:

Dejan Dragojević, predsednik Izvršnog odbora

Aleksandar Štajner, član Izvršnog odbora

 

Upravni odbor:

Martin Franz Kammermeier, predsednik Upravnog odbora

Vladimir Čupić, član Upravnog odbora

Dejana Backović, član Upravnog odbora

 

 


HETA ASSET RESOLUTION

Heta Asset Resolution d.o.o. Beograd posluje na srpskom tržištu od 2006. godine.

Sedište društva: Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115v

Zakonski zastupnici - direktori: Dejan Dragojević, Dejan Erić

 


 

Odricanje od odgovornosti i zaštita podataka:


Informacije na našem web sajtu su reklamne prirode. Smatraju se dodatnim informacijama.
Informacije su date bez bilo kakvih garancija vezanih za njih. U skladu sa tim, niti mi, niti sa nama povezana pravna lica, niti naši zaposleni, članovi Izvršnog odbora i ostali predstavnici, ne prihvatamo direktnu ili indirektnu odgovornost za sadržaj pruženih informacija u pogledu njihove ažurnosti, potpunosti i tačnosti. Pored toga, niti mi niti privredna društva povezana sa nama niti naši zaposleni, članovi Izvršnog odbora ili drugi predstavnici nisu odgovorni za bilo kakav gubitak i štetu (uključujući posledičnu ili indirektnu štetu ili gubitak profita) koja proističe iz ili u vezi sa pristupom ili korišćenjem našeg veb sajta ili u pogledu sadržaja pruženih informacija.
Izričito napominjemo da se ovaj veb sajt koristi isključivo u svrhu reklamiranja predstavljenih proizvoda, i da nikakvi ugovori koji se odnose na reklamirane proizvode ne mogu da se zaključe putem ovog veb sajta. Ne preduzima se nikakvo posredovanje sa vlasnikom predstavljenih proizvoda. U svakom slučaju isključena su bilo kakva potraživanja u tom pogledu od nas, sa nama povezanih lica, naših zaposlenih, članova Izvršnog odbora i drugih predstavnika.
Klikom na sledeće linkove možete se detaljnije upoznati sa odredbama o zaštiti podataka i obradi podataka. Ovaj dokument podleže izmenama u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

 


Pravo intelektualne svojine:


Svi elementi na web sajtu HETA zaštićeni su autorskim pravom i vlasništvo su HETA i/ili njenih povezanih lica. Nema uticaja na autorska prava trećih lica. Elementi sajta se slobodno koriste samo u svrhu pretraživanja; u slučaju bilo kakvog reprodukovanja ovih elemenata (u elektronskom ili pisanom obliku), takvo postupanje mora izričito da se navede. Za objavljivanje bilo kog od ovih elemenata mora da postoji izričita saglasnost HETA.

Pretraga

Ključna reč Lokacija Kategorija
Cena od
Cena do

Kursna lista

ValutaSrednji kursProdajni kursBanka
104.00104.31
118.37118.72
NBS kursna lista Detaljnije